واحد
تلفن
واحد
تلفن
فروشگاه مرکزی طهران
۳۲-۱۱
تلگرام واحد فروش طهران
۰۹۳۶۸۲۱۴۴۱۸
واحد فروش شهرستان ۱( خانم پیرامون )
۲۴-۱۴
واتس اپ و تلگرام واحد فروش شهرستان
۰۹۰۱۱۹۳۵۴۶۳

واحد فروش شهرستان ۲ ( خانم صادقیان)

۲۳-۱۳
واتس اپ و تلگرام واحد تامین

۰۹۹۱۴۴۱۴۵۰۴

واحد فروش ۳

واتس اپ و تلگرام واحد مالی و حسابداری

۰۹۱۹۶۸۲۲۸۹۸
واحد تامین ( آقای مهندس امیری )
۲۱
خانم سلمانی
۱۲
تبلیغات
۱۶
واحد مالی و حسابداری
۱۹-۱۸-۱۷
واحد مدیریت ( آقای سلمانی )
۲۰
فکس
۳۳۹۱۸۰۱۱
۰۲۱ ۳۳ ۱۱ ۸۸ ۲۳
۰۲۱ ۳۳ ۱۱ ۳۷ ۲۷
۰۲۱ ۳۳ ۹۴ ۰۰ ۳۷
۰۲۱ ۳۳ ۹۴ ۰۰ ۳۸
۰۲۱ ۳۳ ۹۱ ۱۴ ۶۵
info@tehranpartco.com
دفتر مرکزی : استان طهران، چهارراه سر چشمه ، ابتدای خیابان امیرکبیر پلاک۲۴۶ کدپستی : ۱۱۱۷۶۶۶۱۳۵
فروشگاه مرکزی : استان طهران، چهارراه سر چشمه ، ابتدای خیابان امیرکبیر پلاک۲۳۸ کدپستی : ۱۱۱۷۶۶۶۱۸۳
tehranpart.co
@itpcopluss ۰۹۳۶۸۲۱۴۴۱۸

ارسال پیام

لطفا فیلدهای خواسته شده را کامل نمایید
لطفا فیلدهای خواسته شده را کامل نمایید